Back

Leerlingenraad

 

Schuilt er in onze leerlingen een kleine Obama of eerder een revolutionaire Jeanne d’Arc?

We komen het elk schooljaar opnieuw te weten!

Uit de klassen L3, L4, L5 en L6 worden elk schooljaar 2 vertegenwoordigers per klas aangeduid door middel van heuse democratische verkiezingen. De 8 verkozenen zetelen vervolgens één schooljaar in de leerlingenraad.

De verkozen leerlingen dienen continu hun oren gespitst te houden voor ideeën, suggesties,… van hun medeleerlingen. Regelmatig zullen zij deze immers moeten brengen tijdens een vergadering van de leerlingenraad. Een leerling uit L6 zal de vergadering voorzitten in aanwezigheid van de directeur en een begeleidende leerkracht. De begeleidende leerkracht en de voorzitter zorgen vervolgens voor een verslag dat u kan lezen op onze website.

Het is de bedoeling om via de leerlingenraad de kinderen te laten meedenken omtrent het reilen en zeilen op school. Zij zullen kennis maken met het plegen van democratisch overleg waarin ruimte is voor elke stem en ieders mening. Ook democratische normen en waarden, aangename omgangsvormen, leren luisteren naar anderen,… zullen ruim aan bod komen.

Alle verslagen en info omtrent de leerlingenraad kan u hier volgen.

Leerlingenraad 2023 - 2024

De leden van de leerlingenraad voor schooljaar 2023 – 2024 zijn v.l.n.r. Irina & Briek (L3), Lucas & Noé (L4), Bruce & Yenaica (L5) en Tiebe & Joren (L6).