Schuilt er in onze leerlingen een kleine Obama of eerder een revolutionaire Jeanne d’Arc?

We komen het elk schooljaar opnieuw te weten!

Uit de klassen L3, L4, L5 en L6 worden elk schooljaar 2 vertegenwoordigers per klas aangeduid door middel van heuse democratische verkiezingen. De 8 verkozenen zetelen vervolgens één schooljaar in de leerlingenraad.

De verkozen leerlingen dienen continu hun oren gespitst te houden voor ideeën, suggesties,… van hun medeleerlingen. Elke week voorafgaand aan een vakantie zullen zij deze immers moeten brengen tijdens een vergadering van de leerlingenraad. Een leerling uit L6 zal de vergadering voorzitten in aanwezigheid van de directeur en een klastitularis. De titularis en de voorzitter zorgen vervolgens voor een verslag dat u kan lezen op onze website.

Het is de bedoeling om via de leerlingenraad de kinderen te laten meedenken omtrent het reilen en zeilen op school. Zij zullen kennis maken met het plegen van democratisch overleg waarin ruimte is voor elke stem en ieders mening. Ook democratische normen en waarden, aangename omgangsvormen, leren luisteren naar anderen,… zullen ruim aan bod komen.

Alle verslagen en info omtrent de leerlingenraad kan u hier volgen.

Leerlingenraad 2019 - 2020

Leden uit L3

Emma Vancauwenberghe

Glenn Werbrouck

Leden uit L4

Ralf Dupon

Samed Ujkani

Leden uit L5

Leandro Van Bruwaene

Gianny Dejonghe

Leden uit L6

Daimy Vanryckeghem

Samuel Van Ael