Back

2023 - 2024

Van MOS-school tot Eco-School...

Binnenkort lees je hier alles over onze ambitie…

2022 - 2023

Milieu en klimaat: we maken er werk van!

Dit schooljaar besteden we extra aandacht aan een zeer actueel en noodzakelijk thema: het milieu en ons klimaat.

We gaan op school extra inzetten op bewustzijn omtrent de klimaatproblematiek en zorg dragen voor onze planeet in het algemeen. We gaan dit doen mits diverse activiteiten:

 • We zetten zeer sterk in op goede afvalsortering.
 • We nemen deel aan de World Cleanup Day, Dikke Truiendag, Wereldwaterdag, Buitenlesdag,…
 • We doen zwerfvuilacties in de schoolbuurt.
 • We organiseren een ruilbeurs voor kledij voor de kinderen, kwestie van hergebruik te stimuleren.
 • Ons 6de leerjaar maakt o.l.v. VZW Passerelle een dansvoorstelling met als thema de klimaatopwarming. Dit zal uitmonden in een optreden in Cultuurcentrum Gildhof op 16/12/2022. We konden hiervoor Vlaamse cultuursubsidies verwerven.
 • We zijn een MOS-school en hebben een werkgroep die hiermee keihard aan de slag gaat.

De week voor de paasvakantie organiseren we een heuse projectweek rond dit thema. O.a. Francesca Vanthielen beloofde reeds haar medewerking om Klimaatzaak aan onze kinderen toe te lichten.

Milieu en klimaat: samen doen we er iets aan!

2021 - 2022

Sociaal– en emotioneel welzijn op onze school.

Binnen onze school werken we aan het vormen van kinderen tot STERK(e) jongeren. Op maandagnamiddag zal, binnen de socio-emotionele werking, vaak aandacht besteed worden aan de drie visiepijlers Samenwerken, Talenten en Kwaliteiten. We doen dit vanaf de derde kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar.

Op deze manier willen we:

 • Verbondenheid tussen de leerlingen stimuleren.
 • Werken aan een positief schoolklimaat.
 • Herstelgericht werken.
 • Leren omgaan met ruzies
 • Leren omgaan met het uiten van emoties.
 • Onze talenten in de kijker zetten.
 • Helpende gedachten stimuleren.
 • Aandacht schenken aan het mentaal welzijn van de kinderen.

We gaan dit doen met behulp van creatieve werkvormen, proactieve cirkels, gesprekken, spelvormen, (prenten)boeken,… Ook het anti-pestbeleid zal hierin geïntegreerd worden.

Afhankelijk van de noden van het moment zal er klassikaal, in kleine groep of individueel gewerkt worden met de kinderen.

Door STERK in te zetten op het sociaal- en emotioneel welzijn van onze leerlingen zijn we ervan overtuigd dat ze weerbaar en met zelfvertrouwen hun plaats zullen vinden in onze maatschappij.

Kunst & cultuur: we houden ervan!

Een school die inzet op leesbeleid draagt natuurlijk kunst & cultuur hoog in het vaandel!

We gaan komend schooljaar een aantal zaken doen waarbij we onze kinderen gaan onderdompelen in de boeiende wereld van kunst & cultuur.

Leesbeleid & een prachtige bieb!

De verbinding tussen de gang van L5 en L6 en de klas van L1 werd vorig schooljaar gesloopt en terug opgebouwd tot een fantastische bieb!

Dit schooljaar nemen we de bieb in gebruik. Drie dagen per week zal één van de leerkrachten bibliothecaris zijn om alles in goede banen te leiden. Het vervelende coronabeest zorgde ervoor dat we nog geen officiële opening konden organiseren, maar uitstel is geen afstel. Houd de komende maanden onze website en Facebookpagina in de gaten…

Leerlingenraad

Aangezien de kinderen van de leerlingenraad vorig schooljaar niet helemaal hun rol hebben kunnen opnemen, gaan ze voor een tweede mandaat. Twee kinderen uit L3 zullen hen in september vervoegen. Houd de pagina van de leerlingenraad in de gaten!

De schoolinfrastructuur... We doen verder!

Vorig jaar werden L5 en L6 aangepakt, alsook de gang en de bieb.

Afgelopen zomer werden L1 en L2 in een nieuw jasje gestopt en in L3 en L4 werd dat deels gedaan. Ook komend schooljaar werken we verder aan een schoolgebouw van de 21ste eeuw!

De kleuterafdeling kreeg buiten al een totale make over. Dit schooljaar komt er een heuse buitenklas!

2020 - 2021

Leerlingenraad

Gezien de omstandigheden is het een moeilijk schooljaar om de leerlingenraad actief in te zetten, aangezien dergelijke vergaderingen op dit moment niet kunnen.

Echter, vanaf de lente gaan we outdoor vergaderen en de leerlingenraad nog fijne initiatieven laten nemen naar het einde van het schooljaar toe. In Basisschool De Springplank zijn we flexibel en passen we er een mouw aan!

Aangezien de huidige verkozen kinderen niet helemaal hun rol hebben kunnen opnemen, beraden we er ons over om hen volgend jaar een tweede jaar hun mandaat te laten uitvoeren.

We pakken de schoolinfrastructuur aan!

Dit is een speerpunt dat de komende jaren zal terugkeren. We hebben immers een vijfjarenplan uitgeschreven om onze school nog knapper te maken.

Tijdens de zomer van 2020 werd de gang en lokalen van L5 en L6 aangepakt. De kinderen zijn zeer enthousiast over hun gerenoveerde klas en polyvalente gang!

In de kleuterafdeling is er een make over van de speelplaats gaande. Er werden nieuwe tuintjes gecreëerd, nieuwe aanplanting geplaatst en er zit ook nog een buitenklas in de pipeline!

De komende jaren wordt de rest van de school op gelijkaardige wijze aangepakt.

Leesbeleid - Een prachtige bieb!

De verbinding tussen de gang van L5 en L6 en de klas van L1 werd gesloopt en terug opgebouwd tot een fantastische bieb! Volgend schooljaar plannen we de officiële opening en nemen we onze nieuwe bieb in gebruik.

2019 - 2020

Leerlingenraad

Schuilt er in onze leerlingen een kleine Obama of eerder een revolutionaire Jeanne d’Arc?

We komen het dit schooljaar te weten!

Uit de klassen L3, L4, L5 en L6 worden 2 vertegenwoordigers per klas aangeduid door middel van een heuse democratische verkiezing. De 8 verkozenen zullen dit schooljaar in de leerlingenraad zetelen.

De verkozen leerlingen dienen continu hun oren gespitst te houden voor ideeën, suggesties,… van hun medeleerlingen. Elke week voorafgaand aan een vakantie zullen zij deze immers moeten brengen tijdens een vergadering van de leerlingenraad. Een leerling uit L6 zal de vergadering voorzitten in aanwezigheid van de directeur en een klastitularis. De titularis en de voorzitter zorgen vervolgens voor een verslag dat u kan lezen op onze website.

Het is de bedoeling om via de leerlingenraad de kinderen te laten meedenken omtrent het reilen en zeilen op school. Zij zullen kennis maken met het plegen van democratisch overleg waarin ruimte is voor elke stem en ieders mening. Ook democratische normen en waarden, aangename omgangsvormen, leren luisteren naar anderen,… zullen ruim aan bod komen.

Alle verslagen en info omtrent de leerlingenraad kan u hier volgen.

Leesbeleid

Een boek kan spannend, grappig, griezelig, romantisch, dromerig, boeiend, verhelderend, inspirerend, … zijn! U snapt het al, we hadden hier perfect twee bladzijden kunnen vullen met al het positieve wat een boek kan zijn.

Sommige kinderen hebben reeds leesplezier, anderen zijn dit nog aan het ontdekken. Eén ding is zeker: we willen iedereen aan het lezen krijgen! Is het een boek, een strip, een reclame- of verkeersbord, een kaartje, een mop, …. alles is goed want lezen is overal! ENTHOUSIAST speuren in boeken, meegezogen worden in verhalen, ontdekken dat fantasie eindeloos is, … wat is er mooier?

Lezen is immers een bouwsteen om o.a.:

 • kennis en informatie op te doen
 • de wereld, de ander en jezelf te ontdekken en te verrijken, je woordenschat te verrijken en ondergedompeld te worden in de Nederlandse taal
 • ons concentratievermogen te trainen
 • ons denken te verruimen

Daarom zetten we ook in vanaf onze jongste kleuters om prenten, platen, boeken te ontdekken om zo te rollen in de ontluikende geletterdheid.

Kinderen bewust maken dat lezen en kijken in boeken plezant, interessant en ontspannend kan zijn, doen we op verschillende manieren. Hieronder staan enkele acties opgenomen, doch elk jaar opnieuw rollen zich nieuwe ideeën verder uit.

 • Iedere klas heeft zijn wekelijkse (voor)leesmomenten. Bij velen is ook het stil lezen tijdens administratieve taken reeds ingeburgerd. Hiermee werken we aan leesattitude.
 • Jaarlijks worden de kinderen van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar getrakteerd op een boeiende auteurslezing.
 • Onze kersvers uitgebouwde schoolbieb heeft een aantrekkelijk en hedendaags leesaanbod. De leerlingen krijgen inspraak bij de aankopen naar lees- en genrevoorkeuren en kunnen hun lievelingsthema’s doorgeven. Hiervoor werken we samen met onze partner ‘Letters & co’.
 • We werken aan uitnodigende en knusse leesplekken in de klas en in de school waar ontspannend gelezen kan worden.

Vanaf het eerste leerjaar gaan we kinderen tweemaal per jaar individueel testen op het juiste leesniveau. We communiceren steeds het instructieniveau (oefenniveau) aan het kind/de ouder zodat het kind passende boekjes kan uitzoeken. Alle boekjes van dit niveau en lager komen in aanmerking om geboeid en geprikkeld te worden en mee te bouwen aan leesplezier.

Ook zonder niveau is het belangrijk dat een kind het juiste boek kan kiezen, daarom zetten we als school in op het keuzevaardig maken van leerlingen binnen het brede leesaanbod.

Hiervoor kan je o.m. handig gebruik maken van de vijfvingertest. Het kind kiest hierbij een pagina uit een gekozen boek en leest deze stil voor zichzelf. Als het gaat lezen houdt het vijf vingers omhoog.

Wanneer het kind een woord tegenkomt dat moeilijker kan lezen, doet het een vinger naar beneden. Als voor het einde van de bladzijde alle vingers naar beneden zijn, is het boek waarschijnlijk nog te moeilijk voor het kind. Als er nog vingers omhoog staan, kan het avontuur beginnen.

Door zelf ook te lezen en ENTHOUSIAST om te gaan met leesmateriaal laat je als begeleider/ouder blijken dat lezen belangrijk is. Zo ben je zelf ook rolmodel als je leest. Zeker doen want zien lezen doet lezen!

And last but not least: de 10 rechten van de lezer:

1) Het recht NIET te lezen – persvrijheid betekent niet dat er een verplichting tot lezen zou zijn.

2) Het recht pagina’s OVER TE SLAAN – het is beter om te genieten van de bladzijden waaraan je plezier beleeft.

3) Het recht een boek NIET uit te lezen.

4) Het recht een boek MEER DAN EEN KEER te lezen. Herhaald lezen is herhaald genot.

5) Het recht om ZELF te kiezen wat je lezen wilt.

6) Het recht om tekst te INTERPRETEREN zoals je dat zelf wilt. Wat anderen ervan vinden is hun zaak.

7) Het recht OVERAL te lezen waar je maar wilt.

8) Het recht SAMEN te lezen.

9) Het recht om HARDOP te lezen. Niet alleen met publiek, maar ook zonder.

10) Het recht om te ZWIJGEN en de inhoud van een boek te koesteren als een geheim.