2019 - 2020

Leerlingenraad

Schuilt er in onze leerlingen een kleine Obama of eerder een revolutionaire Jeanne d’Arc?

We komen het dit schooljaar te weten!

Uit de klassen L3, L4, L5 en L6 worden 2 vertegenwoordigers per klas aangeduid door middel van een heuse democratische verkiezing. De 8 verkozenen zullen dit schooljaar in de leerlingenraad zetelen.

De verkozen leerlingen dienen continu hun oren gespitst te houden voor ideeën, suggesties,… van hun medeleerlingen. Elke week voorafgaand aan een vakantie zullen zij deze immers moeten brengen tijdens een vergadering van de leerlingenraad. Een leerling uit L6 zal de vergadering voorzitten in aanwezigheid van de directeur en een klastitularis. De titularis en de voorzitter zorgen vervolgens voor een verslag dat u kan lezen op onze website.

Het is de bedoeling om via de leerlingenraad de kinderen te laten meedenken omtrent het reilen en zeilen op school. Zij zullen kennis maken met het plegen van democratisch overleg waarin ruimte is voor elke stem en ieders mening. Ook democratische normen en waarden, aangename omgangsvormen, leren luisteren naar anderen,… zullen ruim aan bod komen.

De eerste afspraak… Donderdag 24 oktober 2019!

Alle verslagen en info omtrent de leerlingenraad kan u hier volgen.

Binnenkort meer over...

Ons anti-pestbeleid

De nieuwe schoolbieb in de steigers!