Beste ouders

 

Wij vragen u vriendelijk, doch met aandrang, om onderstaande updatepagina elke dag te checken. Het is duidelijk dat de coronacrisis niet onmiddellijk zal verdwijnen en dat we bijgevolg op een vlugge en digitale wijze zullen moeten communiceren met jullie.

Ik bedank jullie alvast om hier de updates te volgen!

Hou het gezond en draag zorg voor elkaar!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

 

31/03/2020 – 14.45u

Beste ouders

Via deze link vinden jullie een brief met alle informatie over:

  • De rapporten die jullie deze week, via digitale weg, zullen ontvangen.
  • Wat na de paasvakantie?
  • Wat te doen bij problemen om taken te printen?

Mag ik vragen om deze brief zeer aandachtig te lezen en, indien nodig, gevolg te geven aan de oproep.

 

Houd het gezond en samen STERK!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

 

27/03/2020 – 15.10u

Beste ouders

Stad Tielt organiseert tijdens de paasvakantie opvang voor de kinderen die voldoen aan de door de overheid gecommuniceerde voorwaarden. Alle bepalingen omtrent deze opvang staan beschreven in dit document. U kan dit eveneens terugvinden via de rode knop bovenaan onze homepage.

Volgende week blijft onze school dezelfde principes hanteren zoals we de afgelopen 2 weken hebben gedaan. U kan intekenen voor de opvang van maandag via de knop die morgen geactiveerd zal zijn tussen 10.00u en 18.00u.

Wij zijn trots op onze kinderen en ouders omdat de richtlijnen van de overheid zo strikt worden nageleefd! Dit is de enige wijze waarop we vlug terug een normale gang van zaken kunnen kennen.

 

Houd het gezond en samen STERK!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

26/03/2020 – 20.10u

Warme oproep aan alle ouders!

 

26/03/2020 – 20.00u

Beste ouders

Ook morgen houden jullie allen jullie kinderen thuis. Als er één school in aanmerking komt voor een dikke pluim, inzake de strikte opvolging van de richtlijnen van de overheid, dan is dat zonder twijfel Basisschool De Springplank!

Zaterdag 28/03/2020 kan er tussen 10.00u en 18.00u ingeschreven voor de opvang van maandag 30/03/2020.

Voor de kinderen van L3 en L4 moeten wij jammer genoeg meedelen dat de GWP van 12 tot en met 15 mei 2020 geannuleerd wordt. Meer duiding vindt u hier.

 

Samen sterk en blijf gezond!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

25/03/2020 – 22.10u

Beste ouders

Morgen zijn er geen kinderen ingeschreven voor de opvang. Dit wijst op het feit dat iedereen onder jullie de coronacrisis zeer ernstig neemt. Dit is mijns inziens zeer terecht!

De laatste afspraken aangaande de opvang blijven geldig. Wie kinderen wenst in te schrijven voor de opvang van 27/03/2020 zal dit op 26/03/2020 kunnen doen tussen 12.00u en 16.00u.

Ons team blijft er ondertussen alles aan doen om in contact te blijven met de kinderen en in het voorzien van zinvolle taken en activiteiten. Ik roep jullie bijgevolg op om blijvend gevolg te geven aan de zaken die jullie ontvangen van de juffen en meesters! Alvast dank hiervoor!

 

 

Samen sterk en blijf gezond!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

 

24/03/2020 – 18.20u

Beste ouders

Morgen zijn er geen kinderen ingeschreven voor de opvang. Dit wijst op het feit dat iedereen onder jullie de coronacrisis zeer ernstig neemt. Dit is mijns inziens zeer terecht!

De laatste afspraken aangaande de opvang blijven geldig. Wie kinderen wenst in te schrijven voor de opvang van 26/03/2020 zal dit op 25/03/2020 kunnen doen tussen 12.00u en 16.00u.

Ons team blijft er ondertussen alles aan doen om in contact te blijven met de kinderen en in het voorzien van zinvolle taken en activiteiten. Ik roep jullie bijgevolg op om blijvend gevolg te geven aan de zaken die jullie ontvangen van de juffen en meesters! Alvast dank hiervoor!

 

 

Samen sterk en blijf gezond!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

 

23/03/2020 – 17.30u

Beste ouders

Morgen zijn er geen kinderen ingeschreven voor de opvang. Dit wijst op het feit dat iedereen onder jullie de coronacrisis zeer ernstig neemt. Dit is mijns inziens zeer terecht!

De laatste afspraken aangaande de opvang blijven geldig. Wie kinderen wenst in te schrijven voor de opvang van 25/03/2020 zal dit op 24/03/2020 kunnen doen tussen 12.00u en 16.00u.

Ons team blijft er ondertussen alles aan doen om in contact te blijven met de kinderen en in het voorzien van zinvolle taken en activiteiten. Ik roep jullie bijgevolg op om blijvend gevolg te geven aan de zaken die jullie ontvangen van de juffen en meesters! Alvast dank hiervoor!

 

 

Samen sterk en blijf gezond!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

 

22/03/2020 – 15.20u

Beste ouders

Morgen zijn er geen kinderen ingeschreven voor de opvang. Dit wijst op het feit dat iedereen onder jullie de coronacrisis zeer ernstig neemt. Dit is mijns inziens zeer terecht!

De laatste afspraken aangaande de opvang blijven geldig. Wie kinderen wenst in te schrijven voor de opvang van 24/03/2020 zal dit op 23/03/2020 kunnen doen tussen 12.00u en 16.00u.

Ons team blijft er ondertussen alles aan doen om in contact te blijven met de kinderen en in het voorzien van zinvolle taken en activiteiten. Ik roep jullie bijgevolg op om blijvend gevolg te geven aan de zaken die jullie ontvangen van de juffen en meesters! Alvast dank hiervoor!

 

Samen sterk en blijf gezond!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

20/03/2020 – 14.00u

Beste ouders

Ons team doet er alles aan om, in deze onzekere tijden, contact te houden met uw kind(eren). Ik durf te stellen dat ik zeer fier ben op onze juffen en meesters voor  hun geleverde inspanningen, alsook op jullie voor de opvolging.

Vandaag hadden we geen kinderen in de opvang. Wat wijst op een goede opvolging van de onderrichtingen van onze overheid.

Indien u voldoet aan de door de overheid beschreven criteria om uw kind(eren) naar de opvang te brengen, kan u op 21/03/2020 van 10.00u tot 18.00u uw kind(eren) inschrijven voor de opvang van 23/03/2020.

Voor alle voorwaarden en richtlijnen verwijs ik graag naar eerdere communicatie.

 

Hou het gezond en wel!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

19/03/2020 – 18.00u

Beste ouders, voor morgen is er niemand ingeschreven in de opvang. Na overleg met de Algemeen Directeur van onze Scholengroep, is besloten om morgen geen permanentie te voorzien in onze school. Indien mensen hier toch nog wensen van af te wijken, dienen jullie voor 21.00u hieromtrent een mail te sturen naar directie@desprinplank-tielt.be.

Via deze link vindt u eveneens een overzichtelijke brief omtrent de nieuwe onderrichtingen voor de scholen die de Vlaamse Overheid deze morgen heeft uitgevaardigd: UPDATE 19 MAART 2020.

 

Hou het gezond en zorg goed voor elkaar!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

18/03/2020 – 10.00u

Beste ouders

 

Zoals jullie weten gaan vandaag om 12.00u nog strikter maatregelen in ter preventie van de verspreiding van het coronavirus. Wij vragen u graag om, in het belang van ieders gezondheid, van de opvangmogelijkheid in onze school enkel gebruik te maken indien u, om gegronde redenen, niet zelf uw kind kan opvangen.

U dient uw kind in te schrijven via bovenstaande groene knop. Voor de opvang van morgen 19/03/2020 dient u vandaag in te schrijven tussen 12.00u en 16.00u.

Afspraken uit eerdere communicatie blijven geldig.

 

Blijf allen gezond!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

17/03/2020 – 21.00u

Beste ouders

 

Ik ben fier op jullie goede zorg voor jullie kinderen en de correcte reflex om ze niet in grote getale naar school te brengen. Jullie beschermen op deze wijze jullie kinderen, jezelf, jullie naasten en het fantastische team van onze school. Jullie geven uitermate goed gevolg aan alle onderrichtingen die we krijgen omtrent contacten vermijden.

Morgen zijn er geen kinderen ingeschreven. Ik ben ervan overtuigd dat dit een prima keuze is van jullie om het risico op besmetting voor je kinderen zo klein mogelijk te houden. Ik maak slechts één heel belangrijke opmerking… BRENG HEN NIET BIJ DE OMA EN DE OPA!!!!

Ik zal de komende dagen alle dagen aanwezig zijn op school en ben bereikbaar via het centraal nummer van onze school. Vragen kunnen ook steeds via directie@despringplank-tielt.be.

 

Hou het gezond en draag zorg voor elkaar!

 

Bjorn Moerman

Directeur Basisschool De Springplank

 

 

17/03/2020 – 15.10u

Beste ouders bovenstaand staat een knop die je dient aan te klikken om je kind(eren) in te schrijven voor de opvang van morgen 18/03/2020. U hebt hiertoe de mogelijkheid tot vanavond 19.00u. De voorwaarden en afspraken omtrent de opvang blijven dezelfde zoals gisteren.

Alles is voorlopig onder voorbehoud en onderhevig aan de besluiten die de overheid later op de dag zal nemen.

Indien de scholen morgen zouden moeten sluiten, communiceren wij dat onmiddellijk via deze weg.

 

17/03/2020 – 14.40u

Beste ouders wij wachten nieuwe stappen af van onze overheid. Op het ogenblik dat wij officiële communicatie krijgen van de overheid plaatsen wij hier een nieuwe update.

 

16/03/2020 – 22.50u

Check de groene knop rechts hierboven! Jullie juffen en meesters denken aan jullie in tijden van corona! Enne… Zoals vrijdag afgesproken: we gebruiken ons gezond verstand en blijven gezond!

 

16/03/2020 – 15.10u

Corona update – Brief 3 – 16/03/2020.

 

16/03/2020 – 13.30u

Aan ouders die alternatieve opvang zoeken geven we graag volgende link mee: https://kluster.work/zorg-voor-elkaar/

 

16/03/2020 – 11.30u

Beste ouders

Jullie volgden massaal de oproep om jullie kinderen, jezelf en familieleden te beschermen. Vandaag zijn er immers slechts 2 kindjes in de opvang. In het belang van ieders gezondheid hopen we dat de opkomst ook de komende dagen niet groot zal zijn. Hoe meer aanwezigen, hoe groter immers het potentieel risico op besmetting. Wie morgen 17/03/2020 wenst gebruik te maken van de opvang op school, kan vandaag, via bovenstaande knop, intekenen tussen 12.00u en 16.00u. Intekenen is verplicht.

In de namiddag volgt verdere communicatie in een nieuwe update.

 

15/03/2020 – 15.40u

Update schoolorganisatie 16/03/2020: klik hier.

 

13/03/2020 – 13.15u

Update schoolorganisatie vanaf 16/03/2020: klik hier

 

13/03/2020 – 11.30u

Beste ouders om 13.00u zal u hier alle richtlijnen kunnen lezen die we in onze school zullen hanteren.

 

13/03/2020 – 9.00u

Beste ouders deze namiddag zal u hier alle onderrichtingen en maatregelen die we, naar aanleiding van de beslissing van de Federale Overheid, in onze school gaan toepassen hier kunnen lezen.

 

11/03/2020 – 17.00u

 

11/03/2020 – 12.10u

De onderrichtingen die we gisteren van de overheid en Scholengroep 24 ontvingen, worden verwerkt in een brief die u na 17.00u deze namiddag hier zal kunnen lezen.

 

10/03/2020 – 20.00u

Deze avond kregen wij onderrichtingen van de overheid en de Scholengroep aangaande maatregelen betreffende het coronavirus. Wij zijn genoodzaakt om de kaas- en wijnavond van aanstaande zaterdag 14/03/2020 niet te laten doorgaan.

Morgen communiceren wij uitgebreider via onze website en onze Facebookpagina.

Alvast bedankt voor uw begrip.

 

Communicatie voor 9/03/2020 – 20.00u