Basisschool De Springplank Dé Springplank naar een sterke toekomst

Motivatie en totstandkoming van de visie.

Basisschool De Springplank is een kleinschalige basisschool, als het ware een micromaatschappij binnen een snel evoluerende wereld. Een wereld die continu en aan hoge snelheid evolutie en transitie kent inzake vereiste competenties, technologie, samenstelling van de leefgemeenschap,…

Dergelijke wereld heeft nood aan mensen die op diverse vlakken STERK in hun schoenen staan.

Binnen Basisschool De Springplank zijn we doordrongen van dit besef. Vanuit dit bewustzijn wensen we ons onderwijs af te stemmen op het vormen van kinderen tot STERKe jongeren die klaar zijn voor het secundair onderwijs in een diverse en vlug evoluerende maatschappij.

Vanuit deze overtuiging wenst ons gemotiveerd, dynamisch en complementair team de focus op de toekomst continu scherp te houden. Bovendien wensen we ons duidelijk te profileren als unieke speler in de omgeving. Hierbij zullen we steeds rekening houden met de evoluties binnen het Tielts GO!-landschap. O

p basis van onze overtuigingen zijn we aan de slag gegaan om een sterke hedendaagse schoolvisie uit te werken. Deze vernieuwde schoolvisie kwam tot stand met de hulp van alle verschillende schoolactoren en participanten. Zowel leerlingen, ouders, personeelsleden, directie en de scholengroep reikten zeer bruikbare input aan. Aan de hand van deze input en het Pedagogisch Project van het GO! werden vijf waarden weerhouden waarop wij onze schoolwerking verder wensen op te bouwen. Onderstaande vijf waarden zullen steeds als toetssteen gelden voor de acties die we ondernemen.

Samenwerken

Talenten

Enthousiasme

Respect

Kwaliteiten

Visie

De schoolcultuur is gebaseerd op vernieuwing waar nodig en behouden wat goed is.

Ons team wordt uitgespeeld op basis van de Sterktes en Talenten van de individuele leerkracht. Dit biedt grote kansen om onze kinderen zicht te laten krijgen op hun eigen Sterktes en Talenten. We willen hen stimuleren om op deze wijze optimaal hun eigen mogelijkheden te leren kennen, te ontplooien,…

De klemtoon wordt systematisch gelegd op de sterktes en talenten van kinderen. Dit bevordert het welzijn, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt leermotivatie met zich mee.

Enthousiasme is één van de essentiële fundamenten voor motivatie en “goesting”. Ons team gaat bijgevolg continu actief op zoek naar het stimuleren van het enthousiasme bij alle betrokkenen. Dit verhoogt de samenwerking en het welbevinden bij de kinderen, de ouders en de teamleden. Een belangrijk onderdeel van het beoogde schoolenthousiasme is de participatie van onze ouders continu aan te wakkeren en te stimuleren.

Respect is, zonder enige twijfel, de absolute basis van een aangename en warme maatschappij. Onze school zet bijgevolg enorm in op sociaal gedrag dat gebaseerd is op empathie, zorgzaamheid, zelfredzaamheid,… Al deze betrachtingen zijn samen te brengen onder het motto van het GO!: Samen leren, samenleven. Vanuit dit gegeven wensen we kinderen te laten groeien naar verdraagzame wereldburgers die zich bewust zijn van hun eigen kunnen en valkuilen. Op deze manier ontwikkelen ze zelfbewustzijn en  zelfvertrouwen om diverse uitdagingen aan te gaan. Ons gezamenlijk doel, met alle betrokkenen, is onze eigen Kwaliteiten optimaal aanwenden om leerlingen optimaal hun Kwaliteiten te laten ontdekken en ontwikkelen!

We gaan er samen voor!

 

Team BS De Sprinplank