Back

Basisschool De Springplank

Dé Springplank naar een STERKe toekomst

Basisschool De Springplank is een kleinschalige basisschool, een minimaatschappij binnen een snel evoluerende wereld. Een wereld die continue evolutie en transitie kent inzake vereiste competenties, technologie, samenstelling van de leefgemeenschap,…

Dergelijke wereld heeft nood aan mensen die op diverse vlakken STERK in hun schoenen staan.

Binnen onze school zijn we doordrongen van dit besef. Vanuit dit bewustzijn stemmen we ons onderwijs af op het vormen van kinderen tot STERKe jongeren die klaar zijn voor het secundair onderwijs en het deelnemen aan een vlug evoluerende maatschappij.

Vanuit deze overtuiging houdt ons gemotiveerd, dynamisch en complementair team de focus op de toekomst continu scherp. Bovendien wensen we ons duidelijk te profileren als unieke speler in de omgeving. We zijn immers een onderwijspartner met een sterk observerend oog voor elk individueel kind.

Op basis van onze overtuigingen hebben we een sterke hedendaagse schoolvisie uitgewerkt. Onze schoolvisie kwam tot stand met de hulp van alle verschillende schoolactoren. Zowel leerlingen, ouders, personeelsleden, directie als Scholengroep 24 van het GO! reikten zeer bruikbare zaken aan. Aan de hand hiervan en het Pedagogisch Project van het GO! werden vijf kernwaarden weerhouden waarop wij onze schoolwerking verankeren.

Samenwerken

Talenten

Enthousiasme

Respect

Kwaliteiten

Samenwerken

We zijn een klein team en bijgevolg sterk op elkaar aangewezen tot samenwerken. We dragen dit elke dag uit naar onze kinderen. We weten immers allen dat samenwerken leidt tot succes! De sleutel tot succes in het samenwerken is het combineren van Talenten van ons team en de kinderen.

Talenten

Ben je een goede voetballer? Ben je een uitmuntende wiskundige? Heb je een onwaarschijnlijke talenknobbel? Schitterend! Je bent ongelooflijk welkom op onze school. Wat je talenten ook mogen zijn, we zullen ze versterken en groter maken. We zullen dit doen met wat jou en ons drijft: Enthousiasme.

Enthousiasme

Wat zou een mens zonder zijn? Het is het meest essentiële fundament voor motivatie en “goesting”. Ons team gaat bijgevolg continu actief op zoek naar het stimuleren van het enthousiasme bij alle kinderen. Op deze manier voelen de kinderen dat ze groeien. Wanneer je getuige bent van het groeien van anderen en jezelf brengt dit heel veel teweeg. Bovenal ga je voor jezelf en voor anderen een overschot aan Respect hebben..

Respect

Respect is, zonder enige twijfel, de absolute basis van een aangename en warme maatschappij. Onze school zet bijgevolg enorm in op sociaal gedrag dat gebaseerd is op empathie, zorgzaamheid, zelfredzaamheid,… Al deze betrachtingen zijn samen te brengen onder het motto van het GO!: Samen leren, samenleven. Vanuit dit perspectief wensen we kinderen te laten groeien naar verdraagzame wereldburgers die zich bewust zijn van hun eigen kunnen en werkpunten. Hier zijn het erkennen en herkennen van Kwaliteiten van zichzelf en anderen ontzettend belangrijk.

Kwaliteiten

In onze school zijn we ervan overtuigd dat elk kind heel veel kwaliteiten heeft. Ongeacht wat deze kwaliteiten zijn, gaan we elke dag op zoek naar het ontdekken en versterken ervan. Er is immers niks mooier dan kwaliteiten in kinderen aanwakkeren die soms onontgonnen terrein zijn. In onze school ontdekken kinderen bijgevolg dat ze allen STERK zijn.

 

We gaan er samen voor!

Team BS De Springplank